O mně


Jmenuji se Jana Chloupková, rozená Bušková. Svoji kariéru Klinické logopedie jsem začala budovat ihned po vychození Katolického gymnázia v Třebíči, kde jsem maturovala v roce 2009. Nastoupila jsem ke studiu oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky pod Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 jsem složila bakalářské a v roce 2014 pak magisterské státnice.

Po dokončení vysoké školy jsem nastoupila jako logopedka v ordinacích paní Mgr. Zdeňky Lauermannové v Brně a zároveň jsem se přihlásila do postgraduálního vzdělávání organizovaného Asociací klinických logopedů ČR. Po absolvování veškerých potřebných kurzů a praxí (viz níže) jsem byla připuštěna k Atestační zkoušce, kterou jsem úspěšně složila 30.5.2019. Při mé praxi v Brně jsem začala působit také jako lektorka Ministerstva práce a sociálních věcí a přednášet na workshopech Podpory implementace dětských skupin s přednáškou Logopedická prevence u děti s poruchou řečové komunikace.

Od 1. 10. 2019 je v provozu moje soukromá ambulance klinické logopedie v Třebíči, kde pomáhám dětem i dospělým při jejich logopedických potížích a poskytuji jim nadstandardní péči v příjemném, neformálním prostředí.

Absolvované kurzy

 • AFÁZIE I (2016)
 • AFAZIOLOGIE A (2017)
 • AFAZIOLOGIE B (2018)
 • DYSLALIE (2016)
 • NEUROGENNÍ PORUCHY ŘEČI U DOSPĚLÝCH (DYSARTRIE, APRAXIE A PŘÍBUZNÉ PORUCHY) (2017)
 • VYŠETŘOVACÍ TESTY V KLINICKÉ LOGOPEDII (2018)
 • PALATOLALIE (2016)
 • VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE (2016)
 • MYOFUNKČNÍ TERAPIE (2016)
 • KOKTAVOST, BREPTAVOST I,II (2016)
 • DYSFAGIE (2018)
 • FUNKČNÍ PORUCHY HLASU (2018)
 • PORUCHY KOMUNIKACE VE VYŠŠÍM VĚKU - DEMENCE (2019)
 • NEUROLOGIE PRO KLINICKÉ LOGOPEDY (2017)
 • Kurz HLAS (2018)
 • VADY A PORUCHY SLUCHU (2015)
 • NEODKLADNÁ PRVNÍ POMOC (2016)
 • ZÁKLADY ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVY (2016)

Absolvované stáže

 • Soukromá ambulance klinické logopedie ORL a LOGOPEDIE s.r.o. (2017)
 • Soukromá klinika LOGO s.r.o. (ambulantní i lůžková část, 2018 a 2019)
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika Žitná, 2019)