Nabídka služeb


Děti a dospívající

Logopedická péče je poskytována dětem i dospívajícím. Nejčastěji se u dětí jedná o vady výslovnosti, opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii či neplynulou řeč. Při terapii se zaměřujeme na jazykový rozvoj, nácvik správné výslovnosti hlásek, rozvoj koncentrace, pozornosti, paměti, grafomotoriky atd. Na rozvoji řeči se dá pracovat již od 3 let věku. Pokud se u dítěte objevují obtíže s příjmem potravy či problémy s rozuměním nebo dítě nemluví vůbec, je možné začít s terapií i dřív. Zdá se Vám, že se u vašeho dítěte objevují obtíže s komunikací? Neváhejte se objednat na vstupní komplexní vyšetření a můžeme zhodnotit, zda je pro vás péče vhodná.

Dospělí

Logopedická péče je poskytována i dospělým, kteří se potýkají například s přetrvávající nesprávnou výslovností. Správná výslovnost se dá naučit v každém věku, ať už jde o ráčkování, nebo nesprávnou výslovnost sykavek. Dále je péče věnovaná klientům po cévních mozkových příhodách (afázie, dysartrie, kognitivně-komunikační poruchy). Terapie je vedena i jako poradenství pro rodinné příslušníky.

Domácí péče

Veškeré nabízené služby pro děti a dospělé lze objednat i domů. Pokud je pro vás z časových nebo zdravotních důvodů docházení do ordinace nemožné, lze se domluvit i na terapii u vás doma. Tento typ terapie je vhodný i pro děti, které nespolupracují v cizím prostředí. Konzultace trvá přibližně 60 minut.

Přednášky

Pro školy, školky, mateřská centra a jiné organizace je možné využít nabídku také školení formou přednášky na zvolené téma s logopedickou tématikou, př.: Logopedie u dětí předškolního věku, Rozvoj kognitivních funkcí u dětí, Prevence poruch řečové komunikace apod.